Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6

  

Presentaties

De uitleg voor de boekbesprekingen en spreekbeurten zijn mee naar huis gegeven. Hieronder de bestanden in het geval dat er een nieuwe nodig is.

Boekbespreking

Spreekbeurt

 

Ouderavond

Dinsdag 28 augustus was er een ouderavond voor groep 6. Hieronder de powerpoint en de praktische informatie die die avond aan bod zijn gekomen.

 

Powerpoint ouderavond

Praktische informatie Groep 6

 

Wereldoriëntatie

Op dit moment zijn we bezig met deze hoofdstukken van WO:

Natuur en Techniek

Het weer en de ruimte

In dit hoofdstuk leren we:

- hoe de verschillende aspecten van het weer worden gemeten, met welke instrumenten en waar dat gebeurt;

- hoe wolken, neerslag en wind ontstaan;

- meer over de hemellichamen in ons zonnestelsel, de sterren en het ontstaan van de seizoenen.

 

Geschiedenis

De tijd van pruiken en revoluties

In dit hoofdstuk leren we:

- dat Nederland bestuurd werd door een kleine groep rijke regenten;

- dat het verschil tussenrijk en arm toenam;

- dat patriotten tegen de regenten en de stadhouder in opstand kwamen;

- dat Fransen en patriotten Nederland veroverden, waardoor de regenten hun macht verloren.

 

Aardrijkskunde

In de grond

In dit hoofdstuk leren we:

- de belangrijkste Nederlandse grondsoorten;

- waarom Nederland tegen het water wordt beschermd en hoe dat gebeurt;

- de topografie van Overijssel en Gelderland.