Praktische zaken

Ziekmelden
Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen tussen 8.00 uur - 8.30 uur wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen.

 

Schooltijden
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 14.15 uur.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Dit is het teken dat de kinderen naar binnen mogen komen en naar hun klas gaan.
Er is voor schooltijd geen toezicht op het speelplein.

Onze school een continurooster, dit betekent dat alle kinderen op school overblijven.

 

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 20-02-2023 t/m 24-02-2023
2de paasdag 10-04-2023    
Meivakantie 24-04-2023 t/m  05-05-2023
Koningsdag 27-04-2023   valt in de meivakantie
Bevrijdingsdag 05-05-2023   valt in de meivakantie
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023
2de Pinksterdag 29-05-2023    
Zomervakantie 17-07-2023 t/m 25-08-2023

 

Studiedagen 2021-2022 

Dinsdag 27-09-2022 studiedag hele dag vrij
Maandag 05-12-2022 studiedag hele dag vrij
Vrijdag  23-12-2022 studiemiddag

vrij vanaf 12.00 uur

Woensdag 25-01-2023 studiedag hele dag vrij
Vrijdag 17-02-2023 studiemiddag vrij vanaf 12.00 uur
Donderdag 30-03-2023 studiedag hele dag vrij
Vrijdag  16-06-2023 studiedag hele dag vrij
Maandag 19-06-2023 studiedag hee dag vrij
Vrijdag  14-07-2023 calamiteitendag* hele dag vrij*

*Calamiteitendag: dit is in principe een vrije dag mits deze dag al “verbruikt” is i.v.m. een calamiteit, dan wordt het een gewone lesdag. Wanneer hier sprake van is, zullen we dit met u communiceren via de nieuwsbrief.

 

Leerplicht en verlof
Het vragen van bijzonder verlof verzoeken wij u schriftelijk te doen. 
Formulieren voor verlofaanvraag kunt u verkrijgen via de administratie of de link hieronder.

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en ondertekend ingediend worden.

 

Het aanvraagformulier 
Verlofregeling 


Meer informatie over wet- en regelgeving omtrent verlof kunt u ook vinden op: http://www.leerplicht.net