Praktische zaken

Ziekmelden
Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen tussen 8.00 uur - 8.30 uur wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen.

 

Schooltijden
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 14.15 uur.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Dit is het teken dat de kinderen naar binnen mogen komen en naar hun klas gaan.
Er is voor schooltijd geen toezicht op het speelplein.

Onze school een continurooster, dit betekent dat alle kinderen op school overblijven.

 

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
2de paasdag 13-04-2020    
Meivakantie 20-04-2020 t/m 01-05-2020
Koningsdag 27-04-2020   (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag 05-05-2020    
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020
2de Pinksterdag 01-06-2020    
Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020

 

Studiedagen 2019-2020 

Donderdag 27-09-2019 studiedag hele dag vrij
Vrijdag   11-10-2019 studiemiddag vrij vanaf 12.00 uur
Vrijdag  06-12-2019 studiedag hele dag vrij
Vrijdag  20-12-2019 studiemiddag

vrij vanaf 12.00 uur

Maandag 27-01-2020 studiedag hele dag vrij
Vrijdag 21-02-2020 studiemiddag vrij vanaf 12.00 uur
Dinsdag 24-03-2020 studiedag hele dag vrij
Maandag 04-05-2020 studiedag hele dag vrij
Vrijdag  29-05-2020 studiedag hele dag vrij
Vrijdag  10-07-2020 calamiteitendag* hele dag vrij*

*Calamiteitendag: dit is in principe een vrije dag mits deze dag al “verbruikt” is i.v.m. een calamiteit, dan wordt het een gewone lesdag. Wanneer hier sprake van is, zullen we dit met u communiceren via de nieuwsbrief.

 

Leerplicht en verlof
Het vragen van bijzonder verlof verzoeken wij u schriftelijk te doen. 
Formulieren voor verlofaanvraag kunt u verkrijgen via de administratie of de link hieronder.

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en ondertekend ingediend worden.

 

Het aanvraagformulier
Verlofregeling


Meer informatie over wet- en regelgeving omtrent verlof kunt u ook vinden op: http://www.leerplicht.net